Здравни осигуровки проверка по ЕГН в НАП

Здравни осигуровки и здравно осигуряване в България. Здравно осигурени ли сте? Проверка на здравни осигуровки

Справка на здравни осигуровки

Справка на здравни осигуровки онлайн може да направите чрез Е-Услугите със свободен достъп (не се изисква електронен подпис). Чрез Е-Услугите Вие можете да:

Справка по телефон на здравноосигурителния статус

Mожете да проверите здравно-осигурителния си статус денонощно с обаждане на информационния телефон на НАП. Обаждането е изцяло автоматична услуга и изисква да въведете ЕГН. След което ще получите информация, дали здравно-осигурителните Ви права са прекъснати или не. Можете също така и да получите информация за всеки месец в последните 3 години, за който не сте плащали здравни осигуровки.

Справката се извършва от менюто "Осигуряване". Телефонният раговор се заплаща като градски разговор при набиране от стационарен апарат или по съответната тарифа за мобилни телефони.

Справка онлайн в НАП на здравноосигурителен статус

Това са стъпките, с които може лесно да направите справка на своите здравни осигуровки. Ако искате да разберете, дали сте здравно осигурен, трябва да посетите Интернет портала на НАП. След което, трябва да изберете една от опциите за справка. Това е опцията с проверка на ПИК код. За да получите достъп до информацията за здравно осигуряване трябва да въведете своите данни: ЕГН, ЛНЧ или БУЛСТАТ (за юридически лица). Ако сте юридическо лице, се нуждаете от въвеждането на Идентификационния номер на ЮЛ. За да направите справката, трябва да въведете ПИК и да се продължи с влизането в системата.

В онлайн портала за електронни услуги на НАП, посредством здравноосигурителния калкулатор пък може да изчислите дължимите лихви за минали периоди.