Здравни осигуровки проверка по ЕГН в НАП

Здравни осигуровки и здравно осигуряване в България. Здравно осигурени ли сте? Проверка на здравни осигуровки

Признаване на здравни осигуровки от чужбина

Българи, пребиваващи в чужбина

Българи, пребиваващи в чужбина, включително и тези, които са с двойно гражданство, ако са в чужбина повече от 183 дни през годината, могат да не заплащат здравни осигуровки до края на календарната година. Българи, пребиваващи в чужбина, възвръщат здравноосигурителните си права, ако се осигуряват 6 последователни месеца. Може да възвърнете здравноосигурителните си права и след еднократно заплащане на 12 здравни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица.

За граждани пребивавали в чужбина повече от 183 дни за периода от 01.07.1999 година до 31.12.2007 година, дължат здравни осигуровки за своя сметка. Тези граждани лично или чрез упълномощено лице подават в НАП декларация по образец. Tези граждани заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ.

Българи, живеещи в чужбина

НАП не събира здравни вноски от българи живеещи в чужбина. Българските граждани, които са напуснали страната преди 31.12.2011 година и живеят в страна извън ЕС, трябва да са подали предварително заявление за опрощаване на здравните вноски. Тези, които не са успели да го направят, не подлежат на принудително събиране на здравни осигуровки.

Всеки, който плаща здравни вноски в друга страна-член на ЕС, когато реши да се върне да живее и работи в България, може чрез унифициран европейски формуляр да докаже, че е плащал здравни вноски в чужбина. В такъв случай му се признават здравните осигуровки от чужбина и ще има непрекъснати здравноосигурителни права.

Българите с двойно гражданство, които не живеят постоянно в България, подават документите в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице. Те могат да бъдат изпратени и по електронен път, с помощта на електронен подпис. Чрез унифициран европейски формуляр, тези българи им се признават здравните осигуровки от чужбина.