Здравни осигуровки проверка по ЕГН в НАП

Здравни осигуровки и здравно осигуряване в България. Здравно осигурени ли сте? Проверка на здравни осигуровки

Заплащане на здравните осигуровки онлайн

От 2010г. здравните права се губят, ако имате повече от 3 неплатени вноски през последните 3 години! Ако имате неплатени здравноосигурителни вноски, можете да разберете онлайн каква сума дължите с помощта на здравноосигурителен калкулатор или чрез справка по телефона на НАП. Заплащането на здравните вноски може да стане във всеки клон на банка. Здравните права се възстановяват, след заплащане на размера на главницата и лихвата. Електронната услуга "Плащания на задълженията към бюджета", също е достъпна на страницата на НАП. Плащания може да извършите чрез виртуалния ПОС терминал на НАП, като не се удържат никакви такси.

Плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения онлайн.

Това е онлайн услуга на НАП, която спестява време и нерви. От нея може да се възползва всеки. Посредством тази услуга можете да правите разплащания на данъци, осигурителни вноски и публични задължения. За да се възползвате от тази услуга трябва да направите следното:

При извършване на превод с банкова карта към банкови сметки на НАП се начислява такса!

Ако се нуждаете от помощ при използване на някоя онлайн услуга на информационния портал НАП, можете да потърсит съдействие:

Какво предвиждат новите идеи в здравноосигурителния модел

Задължителна застраховка за здраве и доплащане от пациентите за лечение в болница. Идеите са част от новия модел за здравни осигуровки, който готви здравното министерсво.

Проверявайте редовно здравния си статус онлайн на сайта на НАП!